Peregrinatio A.D. MMXVI

Pielgrzymka Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej do sanktuariów Gór Świętokrzyskich w dniach 26-29 maja 2016 r. Zdjęcia A. Kasprzak i G. Zieliński.

Dzień I – Początek

Nieszpory w Sanktuarium Św. Stanisława B.M. w Piotrawinie, którym przewodniczył ks. Mariusz Drygier

Dzień II – Zjazd duchowieństwa

Msza Święta śpiewana w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie celebrowana przez ks. Mariusza.

Wizyta o. Aniceta Gruszczyńskiego i zwiedzanie kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie…

… oraz przyjazd ks. Michała Gałusa i uroczyste nieszpory sprawowane w chórze zakonnym kościoła oo. Bernardynów w tymże mieście. Celebrans: o. Anicet Gruszczyński OFM, asystenci: ks. Mariusz Drygier oraz ks. Michał Gałus.

Dzień III – W sercu Gór Świętokrzyskich

Msza Święta solenna w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Celebrans: ks. Mariusz Drygier, diakon: ks. Michał Gałus, subdiakon: br. Stanisław Mycka OSB

Sexta w klasztorze sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie

Zwiedzanie opactwa cystersów w Wąchocku połączone z nieszporami odmówionymi w Kapitularzu

I ognisko na zakończenie dnia u sióstr Jadwiżanek w Zawichoście

Dzień IV – W stolicach dwóch archidiakonatów

Poranna Msza Święta śpiewana w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zawichoście celebrowana przez ks. Mariusza Drygiera i pożegnanie z siostrami

Zwiedzanie fabryki porcelany w Ćmielowie

Wspólna Msza Święta solenna ze Środowiskiem Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej Diecezji Sandomierskiej, sprawowana w Bazylice katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu. Celebrans: ks. Krzysztof Irek, diakon: ks. Mariusz Drygier, subdiakon: br Stanisław Mycka OSB.

Oraz w gościnie u tegoż Środowiska

Wszystko jednak musi dobiec końca. Czas wracać do domu, by móc wyruszyć w kolejną podróż. Tym razem… w tamtą stronę.