Celebruje x. Bogdan Zagórski
Lekcję śpiewa x. Zbigniew Chromy