Msza w Zamościu – kwiecień 2008

Celebruje x. Bogdan Zagórski
Lekcję śpiewa x. Zbigniew Chromy