Bierzmowanie

Dnia 30 VI 2011 Jego Ekscelencja x. bp Artur Miziński udzielił sakramentu bierzmowania według przedsoborowego Pontyfikału Rzymskiego.