Celebrans: x. Bogdan Zagórski
Diakon: x. Krzysztof Podstawka 
Subdiakon: kl. Tomasz Wuczko