Bierzmowanie

Dnia 16 VI 2012 Jego Ekscelencja x. bp Artur Miziński udzielił sakramentu bierzmowania według przedsoborowego Pontyfikału Rzymskiego.

Za wykonanie zdjęć dziękujemy p. Grzegorzowi.