5 maja 2008

Celebruje x. Dionizy Pietrusiński
Lekcję śpiewa x. Krzysztof Szebla