Celebruje x. Dionizy Pietrusiński
Lekcję śpiewa x. Krzysztof Szebla