I Niedziela Adwentu

Introit

Ps 24, 13; Ps 24,4

Ad te levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi, qui te exspectant, non confundentur.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi : et semitas tuas edoce me.

Gloria Patri…

Ad te levavi…

Do Ciebie wznoszę moją duszę, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzon. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.

Daj mi, o Panie, poznać drogi Twoje: i ścieżek Twoich mnie naucz.

Chwała Ojcu…

Do Ciebie wznoszę…

Kolekta

Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni : ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, te mereamur protegente eripi, te liberante salvari : Qui vivis, et regnas…

Wzbudź, prosimy Cię, Panie, potęgę Twoją i przybądź! Oto grozi nam niebezpieczeństwo wskutek grzechów naszych. Ty nas od niego obroń i wyrwij, Ty nas zbaw przez wyzwolenie swoje, który żyjesz i królujesz…

Lekcja

(Rz 13, 11-14)

Graduał i Alleluja

Ps 24, 34; Ps 84, 8

Universi, qui te exspectant, non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine, notas fac mihi : et semitas tuas edoce me.

Alleluia, alleluia. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam : et salutare tuum da nobis. Alleluia.

Nikt nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie, Panie. Daj mi, Panie, poznać drogi Twoje i ścieżek Twoich mnie naucz.

Alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 21, 25-33)

Ofertorium

Ps 24, 13

Ad te levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi, qui te exspectant, non confundentur.

Do Ciebie wznoszę moją duszę, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzon. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.

Sekreta

Haec sacra nos, Domine, potenti virtute mundatos, ad suum faciant puriores venire principium. Per Dominum nostrum…

Potężna moc tych darów poświęconych niech obmyje nas, Panie, i doprowadzi
z czystszym sercem do Ciebie, który źródłem ich jesteś. Przez Pana…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 84, 13

Dominus dabit benignitatem : et terra nostra dabit fructum suum.

Pan użyczy błogosławieństwa, a ziemia nasza wyda swój plon.

Pokomunia

Suscipiamus, Domine, misericordiam tuam in medio templi tui : ut reparationis nostrae ventura solemnia congruis honoribus praecedamus. Per Dominum nostrum…

Daj nam, Panie, uzyskać miłosierdzie Twoje pośrodku świątyni Twojej, abyśmy z należytą czcią uprzedzali nadchodzącą uroczystość naszego Odkupienia. Przez Pana naszego…