logo Introibo

Celebrans: x. Wojciech RóżykDiakon: x. Krzysztof SzeblaSubdiakon: x. Cezary Kowalski

Bierzmuje x. biskup Artur Miziński

Celebrans: x. Wojciech Pęcherzewski Księża asystujący: x. Bogusław Suszyło, x. Łukasz Pyda

Celebruje x. Dionizy Pietrusiński Lekcję śpiewa x. Krzysztof Szebla

Celebrans: x. Bogdan Zagórski Diakon: x. Krzysztof Podstawka Subdiakon: kl. Tomasz Wuczko

Celebruje x. Bogdan Zagórski Lekcję śpiewa x. Zbigniew Chromy 

Celebruje x. Dionizy Pietrusiński