logo Introibo

Modlitwa

Modlitwa określana jest jako wzniesienie duszy ku Bogu lub rozmowa z Bogiem. W modlitwie ustnej człowiek zwraca się ku jedynemu Stworzycielowi i Zbawcy: wychwala Jego majestat i moc, dziękuje za otrzymane dobra, przeprasza za swoje grzechy, prosi o łaskę. Nawet modlitwa skierowana do Maryi, Aniołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic i innych, prowadzi ostatecznie ku Najwyższemu, w którym oni wszyscy żyją. Będąc przejawem osobistej pobożności jest równocześnie przygotowaniem do liturgii – publicznego kultu Boga.

– Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

– Modlitwa żony za męża

– Za nieprzyjaciół

– Poświęcenie się Duchowi Świętemu

– Modlitwa za Kościół i jego sługi

Za dzieciątko mające się narodzić

Modlitwy Księdza Dionizego (do odmawiania prywatnego): 

– Koronka do Miłosierdzia Bożego z uszczegółowieniem Męki Pańskiej

Litania biblijna do Matki Bożej

– Litania do Miłosierdzia Bożego

– Litania do Jezusa modlącego się i cierpiącego w ogrodzie oliwnym

– Litania do Jezusa pojmanego i sądzonego

– Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym

– Litania do Jezusa dźwigającego krzyż na Golgotę

– Litania do Jezusa UkrzyżowanegoWarning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLPROTO_FILE cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/introibo/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 391